Tau

Vilka är Tau i Warhammer 40k ?
I Warhammer 40k är Tau en ras av teknologiskt avancerade humanoida varelser som använder sig av kraftfulla vapen och robotar i strid. Tau-imperiet styrs av en Hierarki och deras filosofi är att alla ska samarbeta för gemensam framgång. De har också en mäktig flotta och en stark industriell kapacitet. Tau-rasen introducerades för första gången i 40k-universumet 2001 och har sedan dess varit en populär fraktion bland spelarna.

Vad är Tau historia i Warhammer 40k?
I Warhammer 40k är Tau en framtida ras som har utvecklat en högteknologisk civilisation och ett utvecklat samhälle baserat på samarbete och kollektiv handling. Tau-rasen upptäcktes av Imperium of Man och var från början till stor del underkastade imperialistisk kontroll.

Emellertid lyckades Tau-regeringen, under ledning av Ke’shan och commandern Farsight, kasta av Imperiets påverkan och forma sin egen stat. Tau-rasen fortsätter att utvecklas och expandera sitt territorium genom sina teknologiska framsteg och taktiska krigföringsstrategier.

Tau-rasen har också ett unikt förhållande till den mystiska energin känd som psykerna. Som en icke-psykisk ras är de inte särskilt mottagliga för psykiska attacker, vilket har gjort dem till en potentiell motståndare mot psykiska fiender.

Tau har också råkat in i konflikt med flera andra raser i Warhammer 40k-universumet, inklusive Imperium of Man, Eldar, Necron och Tyranids.

Vilka är kända grupper eller personer innom Tau i Warhammer 40k?
Tau-imperiet är en relativt ny fraktion inom Warhammer 40k-världen. Några av de mest kända grupperna eller personerna inom Tau är:

1. Ethereals – politiska och andliga ledare för Tau.

2. Fire Warriors – Tau-infanterister som är utbildade i stridsteknik och markkrigföring.

3. Battlesuits – tungt bepansrade stridsdräkter som används av Tau-enheter.

4. Commander Shadowsun – en framstående general inom Tau-imperiet och den främsta experten på infiltrationstaktiker.

5. Farsight Enclaves – en separatistisk grupp inom Tau-imperiet som leds av Commander Farsight.

6. Kroot – en ras av näbbdjursliknande varelser som allierar sig med Tau och fungerar som jägare och stridskrafter.

7. Vespid – insektliknande varelser som är specialiserade på snabba och precisionsskott.

8. Air Caste – en av de tre kasterna inom Tau-imperiet som är specialiserade på flygande förstrid.

9. Earth Caste – en av de tre kasterna inom Tau-imperiet som är specialiserade på teknik och industri.

10. Water Caste – en av de tre kasterna inom Tau-imperiet som är specialiserade på handel och diplomati.

Vilka böcker finns det om Tau i Warhammer 40 k?
Det finns flera böcker som inkluderar Tau som en av de viktigaste fraktionerna i Warhammer 40K-universumet. Några exempel på sådana böcker är:

1. “Fire Warrior” av Simon Spurrier – en roman om en Tau-krigare som kämpar mot Människor i ett försök att rädda sitt hemland.

2. “Crisis of Faith” av Phil Kelly – en konfliktberättelse mellan Tau och den onda Chaos-fraktionen.

3. “Farsight Enclaves” av Phil Kelly – en roman som följer Tau-shas’os Farsight i hans försök att frigöra sin Enklav från Imperiets inflytande.

4. “Warrior Caste” av Peter Fehervari – en roman som utforskar Tau-samhällets krigiska kultur och dess komplexa dynastier.

5. “The Greater Good” av Aaron Dembski-Bowden – en berättelse om Tau-kommandor Kerensky som samarbetar med Imperiet för att bekämpa en gemensam fiende.

Dessa är bara några av de många böcker som inkluderar Tau som en viktig fraktion i Warhammer 40K-universumet.

Hur skall man spela Tau i brädspelet Warhammer 40k för att vinna?

Att spela en Tau-armé i Warhammer 40K kräver en strategisk och taktisk approach som bygger på att utnyttja deras teknologiska överlägsenhet och avancerade eldvapen. Tau är kända för sitt fokus på räckvidd och skicklighet i skjutstrider. Här är några tips för att spela en Tau-armé på bästa sätt:

  1. Lång räckvidd och eldvapen: Tau har en mängd enheter med lång räckvidd och kraftfulla eldvapen. Utnyttja detta genom att placera dina enheter på strategiska positioner för att ha en överlägsen eldförmåga. Använd enheter som Broadsides och Hammerheads för att beskjuta fienden på avstånd och eliminera hotande enheter innan de kan komma nära.
  2. Synergier mellan enheter: Bygg din armé med enheter som kompletterar varandra. Tau har enheter som kan buffa och stödja varandra, till exempel Ethereals som kan ge enheter runt dem fördelar. Skapa synergier genom att kombinera enheter med komplementära förmågor för att maximera deras effektivitet på slagfältet.
  3. Mekaniserade enheter: Tau har tillgång till snabba och starka mekaniserade enheter som Devilfish och Piranhas. Använd dessa enheter för att manövrera runt slagfältet snabbt och utnyttja deras eldvapen och transportkapacitet för att säkra objektiv och ge stöd till dina andra enheter.
  4. Markerlights: Tau har tillgång till Markerlight-förmågan, vilket ger enheter förmågan att markera fienden och ge fördelar åt andra Tau-enheter som skjuter på samma mål. Använd Markerlights för att förbättra träffsäkerheten, ignorera täckning eller ge andra förmåner som kan öka skadepotentialen för dina enheter.
  5. Kombinera eld och rörelse: Tau är kända för sin skicklighet i skjutstrider, men det är viktigt att inte bli statisk på slagfältet. Utnyttja din rörlighet genom att skapa eldfält och undvika att bli mål för fienden. Kombinera eld med snabba rörelser för att förvirra motståndaren och utmana deras taktik.

Hur skall man vinna över Tau i Warhammer 40k?
Tau är en teknologiskt avancerad och snabb agerande armé. Deras styrka ligger i sin förmåga att skjuta på avstånd, med hjälp av sina kraftfulla vapen och deras kombination av enheter som Stealth-suits och skjutande Battle-suits. För att besegra Tau-armén behöver man en stridsplan som tar hänsyn till deras förmågor och tar bort deras fördelar.

1. Attackera Tau på nära håll – Tau har förmåga att skjuta på avstånd, men många av deras enheter är svaga på nära håll. Brännande enheter som Flamers eller andra enheter som kan röra sig snabbt nära Tau kan hålla dem upptagna med att försvara sig och hindra dem från att använda sina långdistans-vapen.

2. Ta ner deras stödsystem – Tau har en mängd olika stödsystem som gör det möjligt för dem att använda sina vapen mer effektivt. Om man lyckas ta ner deras support-system för deras vapen eller diskontera enheter som ger deras enheter stridsledning, kan man minska deras förmåga att göra effektiv skada.

3. Övertala deras enheter – Tau-enheter har en relativt låg styrkekarakteristik än andra arméer i Warhammer 40k. Genom att använda psykiskt krigföring eller någon form av moralhämmande enheter kan man få Tau-enheter att lämna slagfältet eller kasta dem i stridsledning.

4. Träng in Tau i strid – Tau har svaga mänskliga enheter och ingen nära stridsenheter, vilket gör dem sårbara vid strid. Att tränga in på Tau i närstrid kan skapa problem för dem, då det är en svaghet i deras enhetsuppställning.

5. Använd höljen effektivt – Tau har ofta höljen och andra skydd som skyddar sina enheter. Genom att använda höljen eller andra enheter som kan röra sig snabbt och bortom syn eller radar, kan man skapa förvirring och göra det svårt för Tau att markera målvakter och göra effektiv skada.

I slutändan är det oerhört viktigt att ha en solid plan för att besegra Tau, då deras teknologiska fördelar gör dem till en tuff motståndare. Genom att utnyttja deras svagheter och skapa förvirring kan man dock ta bort deras fördelar och segra.