svenska40K.se

Himflve küpfven - Abandon All Hope Ye Who Outflank Here

NamnAbandon All Hope Ye Who Outflank Here
BeskrivningFyra objektives samt kontrollera området bakom motståndarens deploymentzone.
TurneringHimflve küpfven
DeploymentOther
Sökord
  • Objectives
  • Recon
  • Secondary mission
  • VP
  • Författare
  • Niklas Persson
  • FilHimflveKüpfven_2.pdf